top of page

תמלול בקשה

כדי לקבל עותק של תמלילים של תיכון לימה בכיר, אנא הורד והדפיס את טופס הבקשה לתמלול. לאחר מילוי וחתימה על הטופס, שלח דואר או פקס אל:

בקשת תמלול
תיכון לימה
1 Spartan Way, לימה, OH 45801

טלפון: 419-996-3871
פקס: 419-996-3001

תוכל גם לסרוק ולשלוח את הטופס בדואר אלקטרוני אל:

דוא"ל: transcripts@limacityschools.org
(אנא הזן בקשת תמלול בשורת הנושא.)

שעות המשרד הן 7:30 עד 16:00. ימי חול.

bottom of page