top of page

כותל ותיקים של כבוד

Rendering of Veterans Wall of Honor

בתי הספר בעיר לימה נמצאים בשלבים הראשונים של תכנון חומת כבוד ותיקים בקמפוס של תיכון לימה. 

האנדרטה תהיה דרך להוקיר את הגברים והנשים שסיימו את לימודיהם בתיכון לימה, תיכון מרכז או תיכון דרום ושירתו שירות פעיל בצבא. זו תהיה תזכורת לתלמידינו לקורבנות שהקריבו אלו שבאו לפניהם.

המחוז מחפש כעת ותיקים שירצו להיכלל. אנו מבקשים מוותיקים או בני משפחה של חיילים משוחררים להשלים את ההשתתפות טופס

המחוז מחפש גם נותני חסות תאגידים ופרטניים שיעזרו לאפשר את האזכרה. יש להעביר צ'קים לקרן בתי הספר בעיר לימה, עם "אנדרטת ותיקים" כתובה בתיבת התזכיר. 

ניתן לשלוח תרומות ל:

בתי ספר בעיר לימה

בת' יוקינן

755 St. Johns Ave.

לימה, OH 45804

כל מי שיש לו שאלות לגבי שליחת שמות צריך להתקשר למספר 419-996-3486.

שאלות על תרומות יש לפנות למספר 419-996-3411.

bottom of page