top of page
Teacher reading to preschool students

גן

תכנית בתי הספר לגיל הרך בעיר לימה משרתת תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד כילדים בגיל הרך עם מוגבלות, כמו גם ילדים בני 3, 4 ו-5 מפתחים בדרך כלל.

 

סטודנטים רשומים מאוגוסט עד מאי. יש כיום כיתות לגיל הרך בבתי הספר היסודיים אחדות, מורשת, עצמאות וחופש.

בכל אחד מארבעת הבניינים שלנו קיימת תכנית כל היום המשרתת ילדים בגילאי 3-5 שיעברו לגן בשנת הלימודים שלאחר מכן. Freedom and Heritage מכילה גם מינימום של תוכנית אחת של חצי יום, גם מפגשי בוקר וגם אחר הצהריים.

התלמידים מגיעים בימים שני עד שישי, כשהזמנים משתנים בהתאם לכיתה ולבניין.

כל הכיתות מאוישות על ידי מורים מורשים ואנשי מקצוע. 

התוכנית פועלת כדי לספק סביבה בטוחה לכל ילד להתפתח וללמוד. אנו מאמינים שכל תחומי ההתפתחות (קוגניטיבית, שפה, רגשית חברתית, פיזית והסתגלותית), ישופרו באמצעות מגוון פעילויות למידה ואסטרטגיות הדרכה מתוכננות, מבוססות מחקר. התכנית שלנו היא שותפות פעילה בין בית הספר, התלמיד, הבית והקהילה.

למידע נוסף, התקשר או שלח דוא"ל לאנג'לה מילר בטלפון 419-996-3427 אוamiller@limacityschools.org.

חבילות הרשמה זמינות בבתי הספר היסודיים Unity, Heritage, Independence ו-Freedom, יש למלא טפסי הרשמה בעותק מודפס.

לגיל הרך מטרות

המטרות ארוכות הטווח הבאות לחינוך לגיל הרך משקפות את ההשקפה שכל תחומי ההתפתחות (קוגניציה, תקשורת, מיומנויות חברתיות-רגשיות, מוטוריות והסתגלות), משולבים בלמידה.

ההזדמנויות והחוויות החינוכיות בשנים הראשונות עושות את ההבדל בהתפתחות הכללית. התנסויות בתכנית הלימודים צריכות להיות מבוססות מחקר, מיושרות עם תקני התוכן, ועשירות בלמידה מובחנת.

פתרון בעיות מספק הזדמנויות להשתמש בשפה ובמשחק כדי להפעיל את היכולות האינטלקטואליות של הילדים. חוויות אלו יהיו מתוכננות ומאורגנות. אסטרטגיות הדרכה יעוצבו כדי לתמוך, לאתגר, לטפח ולהרחיב את היכולות והכישורים של הילדים.

  • לשפר ולהקל על התפתחות בכל התחומים: מיומנויות קוגניטיביות, שפה, חברתיות-רגשיות, פיזיות וסתגלניות (עזרה עצמית).

  • לספק חוויות חינוכיות באמצעות אסטרטגיות הוראה מכוונות באמצעות משחק כדי להקל על פיתוח מושג, ידע בתוכן, יצירתיות ופתרון בעיות.

  • לספק הזדמנויות באמצעות ארגון הכיתה לילדים לבנות מיומנויות ולרכוש ידע.

  • לספק הדרכה דרך התנסויות בכיתה המאפשרות פיתוח של ניהול עצמי, פתרון קונפליקטים ומיומנויות אינטראקציה חברתית ויכולת לעשות בחירות חיוביות.

  • לפתח יכולת לראות במבוגרים משאבים מכבדים, מטפחים, תומכים, אחראיים ומועילים המקדמים ביטחון עצמי ומיומנות.

  • לספק תוכניות המציעות הזדמנויות וחומרים מגוונים לבניית הבנה של גיוון בתרבות, הרכב המשפחה, היכולות השונות, השפה והמגדר.

bottom of page