top of page

קהילה ספרטניתמרכז בריאות

צוות מרכז הבריאות

מרכז הבריאות הספרטן ממוקם באגף הצפון מערבי של תיכון לימה ופתוח לכל תלמידי המחוז, הצוות ובני משפחותיהם.  המרכז פתוח בין השעות 7:30-16:00. ימי שני עד שישי במהלך שנת הלימודים.

המרכז הוא שותפות בין בתי הספר בעיר לימה ושותפי הבריאות של מערב אוהיו (HPWO).

אנא לחץ על הקישורים לטופס ההסכמה כדי לאפשר לילדך להיות מטופל במרכז, וללמוד עוד על השירותים הזמינים.

bottom of page