top of page

אלרגיות למזון, דיאטות והגבלות

בתי ספר לימה סיטי יודעים את החשיבות של לספק לתלמידים שלנו ארוחות בטוחות ומבינות את כל הגבלות התזונה.  אם לתלמיד שלך יש אלרגיות למזון, דיאטות מיוחדות או הגבלות, אנא בקש מהרופא שלך למלא טופס זה ולהחזיר טופס זה לבית הספר של תלמידך או לשלוח אותו לדואר ל-Lima City Schools Child Nutrition and Food Department, 755 St. Johns Ave., Lima OH 45804.

bottom of page