top of page

בדיקות מצב עזרה

לחץ על הקישורים למטה לקבלת כלים שיכולים לעזור בהבנת ההערכות הכלל-מדינתיות של אוהיו עבור כיתות 3-8, מבחני סיום אוהיו (OGT) ובחינת סוף הקורס.

bottom of page