top of page

ADULT
Education

חינוך למבוגרים מציע הכנה ל-GED/HSE ותוכניות שונות לפיתוח כוח אדם באמצעות תוכנית Aspire. אינך צריך להיות תושב מחוז בית הספר של העיר לימה כדי להשתתף.

תוכנית Aspire

Aspire מציעה שיעורים חינם למבוגרים, כולל בעלי תעודה.
 

התוכנית שלנו מציעה שיעורי הכנה ל-GED בקריאה, מתמטיקה, מדעים ומדעי החברה, כמו גם קורסי רענון. אנו מציעים גם סיוע במציאת מסלול הקריירה שלך.

 

אם אתה חושב לחזור לקולג', ועבר זמן מה מאז שלמדת בבית הספר, תוכנית Aspire יכולה להיות דרך טובה לרענן את הכישורים שלך. למידע נוסף, צור קשר עם לורה בול בטלפון 419-996-3082.

GED/HSE

Aspire מעביר את תוכנית GED. מבחני GED כוללים אומנויות שפה, לימודי חברה, מדעים ומתמטיקה. המבחנים נועדו למדוד ידע ומיומנויות שנרכשו במהלך ארבע שנות תיכון. השאלות בכל אחד מהמבחנים הללו מחייבות אותך להשתמש בידע כללי ובכישורי חשיבה ביקורתית. להלן דרישות GED:

  • תושב מדינת אוהיו

  • לא רשום כרגע לבית הספר

  • לא קיבלו תעודת בגרות

שיעורי הכנה ל-GED מתקיימים בזמנים גמישים במספר מקומות, אנא צור קשר עם לורה בול בטלפון 419-996-3082 לקבלת אפשרויות עדכניות. הדרכות מוצעות פעמיים בחודש בין השעות 14-18. שני ושלישי. נדרשת אוריינטציה כדי לעזור להעריך את רמות המיומנות ולהתחיל את המסע שלך בתוכנית.

 

אין תשלום עבור ההתמצאות או עבור השיעורים כדי לעזור לאדם להתכונן ל-GED.

bottom of page