top of page

פיננסיים

מועצת בית הספר בעיר לימה מאשרת את התחזית לחמש שנים של המחוז בכל אוקטובר ומאי.

לצפייה בתחזית לחמש שנים ובמסמך ההנחות המסביר את התחזית, אנא לחץ על הקישור למטה או מימין. זה יעביר אותך לדף התחזית הניתן לחיפוש של משרד החינוך של אוהיו. 

הטופס החדש של ספק W-9 נמצא למטה.

sharp.JPG

Heather Sharp, Treasurer

bottom of page