top of page

אוטומטי
טכנולוגיה

טכנולוגיית רכב מעניקה לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד את היסודות של תיקון רכב, כולל יישור, בלמים, החלפת שמן, פתרון בעיות, טכניקות אבחון ממוחשבות ועוד הרבה יותר.

התלמידים לומדים בעיקר באמצעות התנסויות מעשיות תוך כדי עבודה על רכבי לקוחות בחנות הרכב שבאתר. החנות פתוחה לקהל הרחב.

בסיום התכנית הדו-שנתית, הסטודנטים זכאים לגשת למבחן כדי לקבל הסמכה בתחזוקה ותיקונים קלים באמצעות מועצת ההסמכה של NATEF. סטודנטים זכאים לקבל קרדיט מכללה לחלקים שונים בתום התכנית הדו-שנתית.

סטודנטים שסיימו את התכנית המשיכו להיות טכנאי רכב, טכנאי אבחון, מנהלי מחלקות חלפים, מנהלי שירות וכותבי שירות. 

לתוכנית יש שותפויות עם עסקים באזור ולעיתים קרובות היא מסוגלת להשיג תעסוקה לסטודנטים עוד לפני סיום הלימודים. 

bottom of page