top of page

בניה
עסקאות

מקצועות הבנייה נותנים לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד את יסודות הבנייה מהערכת עבודה ועד לבניית המוצר המוגמר. התלמידים לומדים באמצעות עבודה מעשית, מבלים חלק גדול מהיום בקהילה בסיוע לבנות ולתקן מבנים. 

התלמידים מפתחים מיומנויות בקריאת שרטוטים, עיצוב ובנייה, בטון ובנייה וקפנטריה, כולל פריסה ומדידה, בניית קירות, חיפויים, קירוי, קורות ומדרגות. סטודנטים זכאים לקבל קרדיט מכללה בסעיפים שונים בתום התכנית הדו-שנתית. 

התוכנית מציעה הזדמנויות מצוינות רבות לקבל הכשרה במגוון רחב של מקצועות בנייה וקריירה קשורה, כולל מיקום עבודה באיגוד הנגרים המקומי. הזדמנויות קריירה כוללות אדריכל, מהנדס, נגר מסגרות, נגר גימור, בטון ובנייה, מנהל פרויקטים ומכירות. 

bottom of page