top of page

איילה נגד משרד החינוך של אוהיו

יחד עם מחוזות בית ספר אחרים, בתי הספר בעיר לימה נקראים ב-Dou v. Ohio Department of Education Suite Action Action. 

 

הצדדים המעורבים הגישו הצעת פשרה לבית המשפט המחוזי של ארה"ב לאישור. השלב הראשון בתהליך אישור ההסדר הוא מתן הודעה על ההסדר המוצע לתלמידים שנפגעו ולהוריהם. 

 

אנא לחץ על הקישור למטה כדי לקרוא את ההודעה על הסדר תובענה ייצוגית מוצעת.

bottom of page