top of page

הנדסה
טכנולוגיה

תוכנית Project Lead The Way מעניקה לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד את יסודות מדעי ההנדסה. התלמידים לומדים על מנהלי הנדסה, ששיאו בפרויקט צוות הכולל מחקר, תכנון, בדיקה ובנייה של פתרון לבעיה הנדסית פתוחה. 

 

תוכנית זו נלמדת בתבנית סימולציה מעשית. בתום התכנית הדו-שנתית, הסטודנטים זכאים לקבל קרדיט מכללה לחלקים ספציפיים. ב-Project Lead The Way סטודנטים משתמשים בתהליך פיתוח עיצוב תוך העשרת מיומנויות פתרון בעיות. התלמידים יוצרים ומנתחים מודלים באמצעות תוכנות מחשב מיוחדות. 

 

התלמידים לומדים לעבוד בצוותים, להוביל צוותים, לבצע מחקר, לנתח נתונים ולהבין את ההשפעות בעולם האמיתי. סטודנטים בתכנית מתכוננים לקריירה כטכנאי מחשבים, מפעילי תכנון בעזרת מחשב, טכנאי הנדסה, מהנדסי חשמל ומהנדסי מכונות. 

bottom of page