top of page

הדיסלקציה החדשה של אוהיו חוקים

החל משנת הלימודים 2023-24, מדינת אוהיו תוסיף דרישות למחוזות הכרוכים בדיסלקציה. זה יכלול סינון של כל תלמידי הק-3. 

bottom of page