top of page

מיומנויותאיקס

כיתת מיומנויות X היא כיתת קריירה/חינוך טכני המנצלת עסקים שונים בקהילת לימה כמעבדות למידה. התלמידים מקבלים הכשרה תוך כדי עבודה.

 

התלמידים מפתחים מיומנויות עבודה ויכולת תעסוקה בסביבה מעשית. אתר העבודה מספק סביבת עבודה חיובית המלמדת את התלמידים עבודת צוות וכישורי מנהיגות. התלמידים מפתחים ביטחון עצמי וגאווה ביכולותיהם. וזה עוזר להכין אותם למעבר לעולם האמיתי לאחר סיום הלימודים.

 

סטודנטים בוגרי תכנית זו הולכים לעבוד במסעדות, בתי מלון, מוסדות סיעודיים וארגונים קהילתיים כמו מעון יום קשישים.

bottom of page