top of page

About Us

elementary students building with wooden figures

The Lima City Schools represents the largest preschool through 12th-grade public school system in Allen County and the region, serving a diverse population of about 4,000 students. Since 1856, the district has been dedicated to its mission to "create a climate in which every student learns."

Mesaj soti nan
Sipèentandan

Byenveni nan Lekòl Vil Lima. Kite m 'premye di ou mèsi paske ou chwazi nou. Mwen konnen gen anpil opsyon edikasyon ki disponib pou fanmi yo. Nou vle chans pou nou edike chak timoun paske nou konnen chak timoun gen potansyèl. Epi nou vle vin distri lekòl ki ede chak jwenn siksè.

Pou moun nan nou ki pa abitye ak distri nou an, kite m pataje jis kèk nan anpil pwen enpòtan yo. Yo kòmanse ak estaf estrawòdinè nou yo ak divès fanmi yo, tout fè efò epi travay ansanm pou asire bezwen elèv nou yo satisfè epi yo pare pou lavni.

Superintendent Jill Ackerman
Lima City Schools School Board

Komisyon Konsèy Lekòl la

The Lima school board is made up of five members, who are elected by the public to four-year terms. The board meets at least once a month, and often twice a month. The public is welcome at meetings.

Pwochen lekòl Lima Board Reyinyon yo

4 mas: 6 p.m. nan South Science and Teknoloji Magnet (Reyinyon òganizasyon ki te swiv pa reyinyon regilye).

Antre nan nou
Ekip

Distri a
Bilten nouvèl

Depatman
Kontak

Anplwaye
Rechèch

bottom of page