top of page

Tès Eta Ede

Klike sou lyen ki anba yo pou w jwenn zouti ki ka ede w konprann evalyasyon yo nan tout eta Ohio pou klas 3zyèm-8yèm ane, Egzamen gradyasyon Ohio (OGT) ak egzamen fen kou.

bottom of page