top of page

Finansye

Komisyon Konsèy Lekòl Lima City apwouve previzyon senk ane distri a chak oktòb ak me.

Pou wè previzyon senk ane a ak dokiman sipozisyon ki eksplike previzyon an, tanpri klike sou lyen ki anba a oswa sou bò dwat la. Li pral mennen w nan paj previzyon Depatman Edikasyon Ohio ki ka chèche. 

Nouvo fòm Vandè W-9 la anba a.

sharp.JPG

Heather Sharp, Treasurer

bottom of page