top of page
Exterior of West Middle School

Lwès
Premye sik segondè

503 N. Cable Road

Telefòn: 419-996-3150 | Faks: 419-996-3151

Orè elèv yo: 7:30 a.m. a 2:30 p.m. | Lage bonè chak Mèkredi a 1:45 p.m.

School Highlights

  • 7-8 Bilding

  • Klas Koneksyon karyè anseye elèv yo sou karyè posib

  • Elèv yo patisipe nan koral, gwoup oswa òkès

  • Drumline

  • CTAG (Closing the Achievement Gap) bay elèv yo konseye ak modèl pou ranfòse enpòtans valè pozitif ak siksè akademik.

  • Builders Club an patenarya ak Lima Kiwanis Club, ankouraje sèvis kominotè

  • Aktivite adisyonèl yo enkli aktivite pou ranmase lajan nan tout lekòl la ak evènman charite. Nou gen tou yon show talan lokal pou elèv West yo.

  • Manm Toledo City Athletic League: foutbòl, cheerleading, foutbòl, volebòl, baskètbòl, bowling, lit, naje, bezbòl, softball ak tras ak teren, bezbòl.

Direktè TJ Winkler

Direktè TJ Winkler

Ofisye Resous Lekòl la

Ofisye Resous Lekòl Amanda Leugers ak K9 Scarlet

Ofisye Resous Lekòl Amanda Leugers
K9 wouj

Office Leugers te nan lekòl vil Lima depi nèf ane.  Li gen 17 ane nan travay ki fè respekte lalwa, 14 nan sa yo ak Depatman Lapolis Sant Medikal St. Rita. Li gradye nan Akademi Polis Kolèj Eta Rhodes epi li renmen boksè nan tan lib li.  Ofisye Leugers se yon moun ki resevwa rekonpans Zanmi Timoun yo nan Allen County Children Service. Li ak Scarlet te resevwa prim pou Sekirite Lekòl Kominotè San Sekirite nan Lima Allen County an 2019.

K9 Scarlet se yon Laboratwa Nwa ki nan lekòl yo depi distri a te kòmanse pwogram K9 an 2018.  Li se yon gradye nan Von der haus Gill Police K-9 Academy. Li renmen vin lekòl epi nan jou konje, li chita devan pòt la ap jape pou l ale.

bottom of page