top of page
Exterior of North Middle School

NORTH
Middle School

1135 N. West Street

Telefòn: 419-996-3100 | Faks: 419-996-3101

Orè elèv yo: 7:30 a.m. jiska 2:30 p.m. | Lage bonè chak Mèkredi a 1:45 p.m.

LekòlPwen esansyèl

 • 5-6 Bilding ki rasanble elèv ki soti nan kat lekòl elemantè katye distri yo

 • Leson patikilye anvan ak apre lekòl

 • Elèv yo patisipe nan koral, gwoup oswa òkès

 • Tanbou Afriken ak klas klavye yo ofri

 • Ekip bòl egzamen

 • CTAG (Closing the Achievement Gap) bay elèv yo konseye ak modèl pou ranfòse enpòtans valè pozitif ak siksè akademik.

 • Builders Club an patenarya ak Lima Kiwanis Club, ankouraje sèvis kominotè

 • Selebrasyon elèv chak trimès; elèv yo touche Spartan Bucks pou fè acha nan Spartan Store

 • Aktivite pou fanmi pandan tout ane lekòl la, tankou Bingo ak Chili Night

 • Manje Pantry disponib pou fanmi yo

 • Espò pou jèn ki disponib: baskètbòl, bezbòl, softball, foutbòl, tras ak teren, volebòl ak lit

Direktè Julie Stewart

Direktè Julie Stewart

Ofisye Resous Lekòl yo

School Resource Officer Marissa Kennedy

Marissa Kennedy

Ofisye Kennedy te ale nan Edison State Community College, kote li te jwenn sètifikasyon OPOTA li ak yon Associates of Applied Science in Criminal Justice an 2019. Li te prete sèman kòm yon Ofisye Lapolis Lima nan Novanm 2020.  

Apre mwa nan fòmasyon apwofondi, ki gen ladan  envestigasyon kriminèl, pwosedi patwouy, defans pwòp tèt ou, premye swen ak ekri rapò, yo te bay Ofisye Kennedy opòtinite pou sèvi ak pwoteje Lekòl Vil Lima yo. Li se SRO nan Freedom Elementary e li di ke li gen benediksyon pou li se yon pwotèktè timoun Lima epi li pa ka tann pou l wè sa k ap tann nan lavni.

School resource Officer Brittany Keith and K9 Rosie

Ofisye resous lekòl Brittany Keith
K9 Rosie

Ofisye Keith te gradye nan Akademi Polis Kolèj Eta Rhodes an 2015 e li te resevwa yon Diplòm Asosye nan Jistis Kriminèl. Li te kòmanse fòmasyon li nan Depatman Lapolis Lima an 2016 epi li te kòmanse kòm yon Ofisye Resous Lekòl nan Lekòl Elemantè Unity ane eskolè 2016-17 la. Li te kòmanse travay tou nan West Middle School nan ane lekòl 2019-20.

K9 Rosie se yon Labrador Nwa enèjik, ki te kòmanse ak Lima City Schools an 2018. Li te fèt nan Michigan epi li te gradye nan Von der haus Gill Police K-9 Academy an 2018.

bottom of page