top of page
Exterior of Liberty Arts Magnet

LIBERTY ARTS
Pwogram Magnet

338 W. Kibby Street

Telefòn: 419-996-3320 | Faks: 419-996-3321

Orè elèv yo: 8:15 a.m. a 3:15 p.m. | Lage bonè chak Mèkredi a 2:30 p.m.

LekòlPwen esansyèl

  • K-8 Bilding

  • Mizik vokal/instrumental, atizay, dram ak dans tout entegre nan kourikoulòm

  • Plizyè gwoup pèfòmans, tankou Touring Company ak Show Choir

  • Pwomnad edikatif, ki gen ladan Bluffton University's Lion and Lamb Peace Arts Center, Ohio Caverns, Mazza Museum nan Findlay ak State House.

  • Builders Club an patenarya ak Lima Kiwanis Club, ankouraje sèvis kominotè

  • Mentors Kids Hope travay ak elèv yo

  • Espò pou jèn ki disponib: baskètbòl, bezbòl, softball, foutbòl, tras ak teren, volebòl ak lit

  • Elèv setyèm ak uityèm ane yo patisipe nan Toledo City Athletic League. Foutbòl, cheerleading, foutbòl, volebòl, baskètbòl, bowling, lit, naje, bezbòl, softball ak tras ak teren, bezbòl.

Direktè a Angie Heffner

Principal David Haberman

Ofisye Resous Lekòl la

Paula Strickler.jpg

Paula Strickler

K9 Emmy

Ofisye Strickler te rantre nan Lima City Schools e li te kòmanse travay nan Liberty Arts Magnet pandan ane lekòl 2019-20.

Li te antre nan Depatman Lapolis Lima kòm yon cadet an 1980, li te vin yon èd lapolis epi answit ofisye an 1985. Li te monte nan sèjan an 1998 epi li te pran retrèt nan lane 2018. Lè li pa travay, li renmen kan ak kous oto.

K9 Emmy se yon laboratwa nwa. Li resevwa fòmasyon nan Deteksyon Nakotik ak Zam Afe. Li se yon gradye nan Von der haus Gill Police K-9 Academy. Emmy renmen pase tan ak elèv yo.

bottom of page