top of page
Exterior of Freedom Elementary

LIBÈTE
Elemantè

575 S. Calumet Avenue

Telefòn: 419-996-3380 | Faks: 419-996-3381

Orè elèv yo: 8:15 a.m. a 3:15 p.m. | Lage bonè chak Mèkredi a 2:30 p.m.

School Highlights

 • Pre-K jiska Katriyèm Klas Building

 • Leson patikilye apre lekòl

 • Koral

 • K-Kids an patenarya ak Lima Kiwanis Club, ankouraje sèvis kominotè

 • Sou entènèt jwèt Girl Scouts

 • Big Brothers Big Sisters

 • Pwofesè Volontè Kominotè k ap travay ak elèv yo

 • DARE ak RadKIDS
  Manje Pantry disponib pou fanmi yo

 • Sware Fanmi yo òganize pandan tout ane lekòl la

 • Devlopman pwofesyonèl anplwaye kontinyèl

 • Espò pou jèn ki disponib: baskètbòl, bezbòl, softball, foutbòl, tras ak teren, volebòl, ak lit.

Direktè lekòl la ​Chandra Nuveman

Principal ​Chandra Nuveman

Ofisye Resous Lekòl la

School Resource Officer Paula Strickler

Paula Strickler

Ofisye Strickler te rantre nan Lima City Schools e li te kòmanse travay nan Liberty Arts Magnet pandan ane lekòl 2019-20.

Li te antre nan Depatman Lapolis Lima kòm yon cadet an 1980, li te vin yon èd lapolis epi answit ofisye an 1985. Li te monte nan sèjan an 1998 epi li te pran retrèt nan lane 2018. Lè li pa travay, li renmen kan ak kous oto.

bottom of page