top of page

ODYO
Jeni

Pwogram Jeni ak Teknoloji Audio se youn nan nouvo pwogram nou yo nan Lima Senior. Elèv ki nan pwogram sa a gen yon opòtinite inik pou itilize resous estanda nan salklas yo ansanm ak yon laboratwa mizik devwe ak yon estidyo anrejistreman dènye modèl. 

Elèv yo pral aktif nan DECA, ki se yon pati enpòtan nan pati biznis nan mizik. Elèv yo aprann ladrès nan konpreyansyon pwofesyonèl, entèlijans sosyal, devlopman lidèchip ak konsyans sivik. Elèv yo patisipe nan konferans ak konpetisyon sou nivo klib, distri, eta ak entènasyonal. Lima Senior toujou gen elèv ki kalifye pou konpetisyon entènasyonal la, ki gen ladann gen plizyè 10 premye fini ak yon sèl gayan premye plas.   Se sèlman nan pwogram sa a, granmoun aje yo pral gen opòtinite pou yo jwenn Sètifikasyon Itilizatè Pro Tools yo.

Kou sa a bay elèv yo opòtinite pou yo aprann fondamantal endistri mizik la, pwodwi kontni odyo/videyo, epi tou li ka prepare elèv yo pou yon wout pare kolèj ak konsantre sou mizik, videyo, ak teknoloji.

Elèv premye ane yo kapab pale ak pwofesyonèl ki te nan domèn nan jis yon koup de ane pou yon koup de deseni. Elèv yo evolye konesans yo sou pwogram odyo ki byento kapab ba yo yon so sètifikasyon pou rezime yo.  Elèv yo gen opòtinite pou ede lòt lekòl yo nan Distri Lekòl Lima City ak filme pwogram/konsè ansanm ak reklam yo. Nou pral pase tan tou pou aprann ladrès antretyen ekipman odyo pou prepare elèv yo pou nenpòt opòtinite travay nan domèn nan.

Nan fen premye ane yo, etidyan Jeni ak Teknoloji Audio yo pral prepare ak konpetans nan:

 • Yon estasyon travay odyo dijital

 • Kontwolè klavye MIDI

 • Kontwolè pad MIDI

 • Monitè stéréo Nearfield

 • Fèmen tounen kas ekoutè stereo

 • Yon seri mikwofòn estanda endistri yo

 • Entèfas odyo

 • Ekipman Podcasting

 • 32 chanèl son mixer

 • Anbalaj kòd

 • Kamera videyo HD

 • Tricaster Live Streaming

 • Teknik pwodiksyon Live

Elèv dezyèm ane yo pran eksperyans yo depi premye ane a epi yo gen opòtinite pou yo plonje pi fon nan domèn ki enterese yo pi byen espesifik. Elèv yo kontinye aprann ekipman odyo ak videyo men konsantre sou domèn yo ap chèche pouswiv apre lekòl segondè. Elèv dezyèm ane yo pral ede planifye ak jere pwojè odyo/videyo atravè distri lekòl la.  

Elèv ki nan Jeni odyo ak Teknoloji ap gen opòtinite eksklizif pou etidye ak travay pou jwenn Sètifikasyon Itilizatè Pro Tools yo. Nouvo fòm ekipman odyo ak videyo ak teknoloji ki enpòtan nan domèn atravè Rejyon Greater Lima a pral eksplore pandan dezan kou sa a. Elèv ki gradye yo pral gen opòtinite pou yo kòmanse yon biznis pwòp tèt ou oswa pou pouswiv edikasyon segondè.

bottom of page