top of page

Edikasyon espesyal Revizyon

Distri Lekòl Lima City te chwazi pa Depatman Ohio  Edikasyon, Biwo pou Timoun Eksepsyonèl (OEC), pou yon revizyon nan  pwogram edikasyon espesyal. OEC pral fè revizyon sa a nan mwa Oktòb  11, 2022.

 

Sa a se yon bagay Depatman Edikasyon Ohio fè detanzantan sou yon baz o aza. Lalwa oblije nou avèti paran yo. 

bottom of page